Åssiden kiropraktorsenter

Migrene

Migrene

Migrene er anfall med pulserende, oftest ensidig hodepine, som kan varer i 4-72 timer. Smertene er ofte ledsaget av kvalme, brekning, lysskyhet og lydskyhet, og pasientene blir ofte medtatte og sliten under anfallet.

Migrene
 

Hva er migrene?

Den eksakte årsaken til migrene er ikke kjent, men nyere forskning viser at migrene er en nevrologisk sykdom. Forbigående ubalanser i nervesystemet vil forårsake symptomer som kvalme, lys- og lydskyhet, samt nedsatt allmenntilstand. Mange vil oppleve at migreneanfall kan bli utløst av stress, hormonforandringer, eller visse typer mat og drikke. 

10-20% av de som har migrene, vil ha såkalt migrene med aura. Aura er et forvarsel om migreneanfall der synsforstyrrelser ofte er mest fremtredende, men noen kan også oppleve føleforstyrrelser i ansikt, ustødig gange og vanskeligheter med å prate. 

Forekomsten av migrene øker fra puberteten og frem til 40 års alder. Det annslås at så mange som 900 000 nordmenn opplever å ha migrene i løpet av livet, og kvinner er tre ganger mer utsatt. 

 

Har jeg migrene? 

Ofte vil de klassiske symptomene være nok til å kunne stille diagnosen. Under en undersøkelse av en migrenepasient vil man ikke finne noe fysisk galt. Det er heller ingen blodprøver eller bildediagnostikk som bidra til å stille diagnosen. Dette er dermed noe som gjør behandlingen av hodepinepasienter vanskelig. Det er mange pasienter som er diagnostisert med migrene, men responderer dårlig på medikamentell behandling, det kan da være at de har andre liknende hodepineformer og bør få dette undersøkt hos autorisert fagpersonell. 

Forskning har funnet tre enkle spørsmål som kan gi en indikasjon på om du har migrene. Spørsmålene kalles for PIN-koden, etter det engelske navnet på kriteriene.

PIN Migrene

Dersom du svarer JA på to av tre spørsmål, er det 93 prosent sannsynlighet for at det er migrene du har.

Dersom du svarer JA på alle tre spørsmålene, er det 98 prosent sannsynlighet for det samme. 

Disse tre spørsmålene kan ikke alene stille diagnosen, men de kan gi deg en indikasjon på om du burde oppsøke autorisert fagpersonell. 

 

Behandling

Målet med behandlingen er å redusere smertene under anfall, samt å forebygge eller redusere antall anfall. Noe av den viktigste behandlingen gjør du selv ved å unngå kjente triggere, samt holde deg i fysisk aktivitet. 

Initial behandling innebærer oftest medikamentell behandling. Det finnes en rekke medikamentell behandling som vil ha god effekt på migrene, dette er noe du kan diskutere med din fastlege dersom du mistenker at du kan ha migrene. Det er viktig å ikke bruke mer enn absolutt nødvendig. Høyt forbruk kan på sikt forverre hodepinen og man kan få noe som heter medikamentrelatert hodepine. 

Kiropraktisk behandling av migrene og hodepine innebærer ofte leddmanipulasjoner. Behandlingen består av å gjenopprette normal funksjon i nakken, dette være seg i muskler, ledd og nerver. Forskning tyder på at behandlingen hemmer visse smertesignaler til hjernen som utløser migreneanfall. En samlestudie fra 2019 antyder at manipulasjonsbehandling reduserer antall anfall, samt reduserer smerte under anfall hos migrenepasienter. Her trengs det mer forskning på feltet før man kan rette en endelig konklusjon. 

Du kan lese mer om manipulasjonsbehandling her: https://aassidenkiropraktorsenter.no/manipulasjonsbehandling/ 

 

Gode råd

Last ned en hodepinedagbok. Når du bruker en hodepinedagbok er det lett å få oversikt over din hodepine. Man kan da lettere finne ut om det er noen triggere ved å se tilbake i dagboken. Dersom du skulle oppsøke helsepersonell med din hodepine, vil dette også være et fint verktøy de kan bruke for å finne riktig diagnose og behandling for deg. Her på klinikken anbefaler vi Brain Twin (https://braintwin.no/).

Oppsøk kvalifisert helsepersonell. Hodepine skyldes sjeldent alvorlig sykdom, men den skal likevel tas på alvor. Hvis du tror du har migrene eller sliter generelt med hodepine, anbefaler vi å oppsøke kvalifisert fagpersonell.

 

Har du spørsmål vedrørende hodepine eller migrene? Spør gjerne kiropraktor Erlend Solem i klinikken eller via Facebook: 

https://www.facebook.com/assidenkiropraktorsenter/ 

 

 

Kilder:

Migrene. (n.d.). Hodepine Norge. Retrieved March 16, 2023, from https://hodepinenorge.no/hodepine/migrene/

NHI.no (2018) Migrene, NHI.no. NHI.no. Available at: https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/hodepiner/migrene-oversikt/?page=all (Accessed: March 16, 2023). 

Rist, P. M., Hernandez, A., Bernstein, C., Kowalski, M., Osypiuk, K., Vining, R., Long, C. R., Goertz, C., Song, R., & Wayne, P. M. (2019). The impact of spinal manipulation on migraine pain and disability: A systematic review and meta-analysis. Headache, 59(4), 532. https://doi.org/10.1111/head.13501 

 

 

danielaaserud_webaas

Skrevet av Erlend Solem

Åssiden Kiropraktorsenter er den lengstlevende og største kiropraktorklinikken i Drammen, startet i 1979. Trykk her for å bestille time.

mars 17, 2023

Les mer om…