Behandlingstilbud

Nålebehandling

Dry needling eller tørrnåling er en teknikk som kan brukes ved muskelsmerter. Tørrnåling brukes ofte ved behandling av triggerpunkter. Et triggerpunkt er definert som et stramt bånd i muskelen. Vanlige årsaker til utvikling av triggerpunkter er overbelastning, stress og feilbelastning. Triggerpunkter i muskulaturen kan også behandles uten tørrnåling, men ved bruk av nåler kan man treffe dypere muskulatur.

Nalebehandling

Nålebehandling kan oppleves som smertefullt for noen pasienter, og man kan oppleve noe ømhet i behandlingsområdet i etterkant. Dette er helt normalt. Nålebehandling brukes gjerne i kombinasjon med manipulasjonsbehandling for å oppnå best mulig effekt. 

OBS! Det finnes noen kontraindikasjoner for tørrnåling:

  • Blødersyke eller bruk av blodfortynnende medisiner
  • Nedsatt immunforsvar (høyere risiko for infeksjoner)
  • Pasienter med risiko for lymfødem