Problemområder/plager

Skuldersmerter

Skuldersmerter kan oppstå akutt eller gradvis over tid. Smerter i skulderen er ekstremt vanlig, og mange av årsakene kan diagnostiseres, behandles og forebygges. Som primærkontakt og ekspert innenfor muskel og skjelett, er din kiropraktor kvalifisert til å vurdere hvilken behandlingsmetode som vil være best for dine skuldersmerter.

Skuldersmerter

Ved akutte skuldersmerter er årsaken gjerne fall mot skulder eller raske bevegelser, dette kan være i forbindelse med idrett og arbeid. Ved mere gradvise eller kroniske skuldersmerter kan årsaken være mange, dette inkluderer feil arbeidsstilling, slitasjeforandringer i skulder eller unormal funksjon mellom skulder, skulderblad, rygg og nakke. Uansett årsak er det viktig å få undersøkt skulderen og nærliggende strukturer. Dette gjør kiropraktoren under din førstegangskonsultasjon. 

Behandling vil være avhengig av hvilken funn kiropraktoren gjør. Skulle det være nødvendig kan vi henvise til en annen spesialist eller bildediagnostikk. I de fleste tilfeller kan vi starte med behandling ved 1. konsultasjon. Her vil kiropraktoren ta i bruk en rekke teknikker for å bedre muskel, skjelettet og nervesystemets funksjon. Tidlig utredning og behandling bidrar til å få deg raskere tilbake til en normal hverdag.