Problemområder/plager

Svimmelhet

Svimmelhet er et vanlig helseproblem blant befolkningen. Selv om svimmelhet i sjeldne tilfeller kan tyde på alvorlig sykdom, vil det som regel være et ufarlig symptom.

Svimmelhet er et symptom på at kroppens balansesystem ikke fungerer som det skal. Man vil få en falsk følelse av at man selv eller omgivelsene er i bevegelse.

Svimmelhet underside

Det finnes mange ulike årsaker til svimmelhet, men noen av de vanligste er:

Krystallsyke:

Her blir det frigitt krystaller i det indre øret (balanseorganet), disse krystallene forårsaker feilinformasjon tilbake til balansesenteret i hjernen, og du vil oppleve dette som svimmelhet. Typiske symptomer innebærer anfallsvis svimmelhet mellom 30-60 sekunder, spesielt ved spesifikke posisjoner av hodet. Dette er en diagnose som kan diagnostiseres og behandles hos kiropraktor. 

Nakkesvimmelhet: Muskler og ledd i nakken er viktige i samspillet mellom balanseorganet i øret, balansesenteret i hjernen og synet. Nedsatt funksjon i nakken kan dermed føre til svimmelhet. Ved nakkesvimmelhet vil man ofte oppleve “sjøgange” og en uggen følelse i hodet. Dett er er en diagnose som kan diagnostiseres og behandles hos kiropraktor.

Virus på balansenerven: Dette vil oppleves som mer konstant svimmelhet over 1-3 dager før det normalt sett gradvis roer seg. Det vil ofte være i forbindelse med en annen virusinfeksjon fra bihule, hals eller øret. Her vil behandling foregå i samråd med fastlege eller øre-nese-hals spesialist. 

Undersøkelse: 

En nøye gjennomgang av sykehistorie samt klinisk undersøkelse er viktig for å finne ut hvilken behandling som egner seg best for deg. Noen ganger vil det være nødvendig med henvisning til bildediagnostikk samt samarbeid med lege for å finne det beste behandlingsforløpet for deg. Hos oss på Åssiden Kiropraktorsenter har vi topp moderne utstyr for å finne roten til ditt problem.

Behandling:

Behandling vil være avhengig av hvilken funn kiropraktoren gjør. I de fleste tilfeller kan vi starte med behandling ved 1. konsultasjon. Her vil kiropraktoren ta i bruk en rekke teknikker for å bedre muskel, skjelettet og nervesystemets funksjon.

Rehabilitering:

Ved de fleste typer svimmelhet vil det være hensiktsmessig med et rehabiliteringsprogram. Dette kan være til nytte for både den akutt svimle, samt de som har hatt svimmelhet i årevis. Din kiropraktor vil gi deg råd og veiledning for hva du kan gjøre videre for din svimmelhet.

Svimmelhet_underside-min